Kurzy GDPR

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře, školení a workshopy, jejichž náplní je přiblížit právní rámec ochrany osobních údajů, včetně jednotlivých povinností, nově zaváděných pojmů a institutů, a s tím související důsledky, jde-li o praktické aspekty nakládání s osobními údaji. Vzhledem k požadavkům nařízení nabízíme dva typy kurzů - GDPR a kurz pro pověřence. 

GDPR Kurzy

Školení gdpr

Nová legislativa změnila některé výchozí principy právní úpravy, přinesla řadu nových povinností zejména administrativní povahy. Obecně zvýšila nároky kladené na správce osobních údajů.

Nevystavujte se zbytečnému riziku, naučte se s námi správě osobní údaje chránit, spravovat a zpracovávat.

GDPR Poverenec

kurz pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zavedlo pro právní řád České republiky nově institut pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž pro vybrané subjekty je ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů povinné. Kurz je určen pro osoby plnící tuto funkci.