JUDr. Roman Felix   je expertem na obchodní právo & právo obchodních společností, právo informačních technologií, bankovnictví & cenné papíry, veřejné zakázky, nemovitosti & stavebnictví. Během své více než třicetileté advokátní praxe úspěšně zastupoval mj. český stát, významné municipality, národní i mezinárodní obchodní společnosti, a to i v řadě řízení o plnění dosahující v souhrnu řádu desítek miliard českých korun.

JUDr. Roman Felix

je expertem na obchodní právo & právo obchodních společností, právo informačních technologií, bankovnictví & cenné papíry, veřejné zakázky, nemovitosti & stavebnictví. Během své více než třicetileté advokátní praxe úspěšně zastupoval mj. český stát, významné municipality, národní i mezinárodní obchodní společnosti, a to i v řadě řízení o plnění dosahující v souhrnu řádu desítek miliard českých korun.

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   patří mezi přední odborníky v oblasti práva ochrany osobních údajů, 3 roky byl ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, je autorem či spoluautorem řady publikací (mj. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Přehled judikatury ve věcech ochrany osobních údajů a připravovaný komentář k nové právní úpravě osobních údajů). Současně působí jako tajemník a odborný asistent na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

patří mezi přední odborníky v oblasti práva ochrany osobních údajů, 3 roky byl ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, je autorem či spoluautorem řady publikací (mj. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Přehled judikatury ve věcech ochrany osobních údajů a připravovaný komentář k nové právní úpravě osobních údajů). Současně působí jako tajemník a odborný asistent na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Ondřej Ambrož   se specializuje především na trestní a přestupkové právo, a to jak fyzických, tak právnických osob. Poskytuje též právní poradenství v otázkách compliance programů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Má rovněž řadu praktických zkušeností v oblasti ochrany lidských práv včetně zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Mgr. Ondřej Ambrož

se specializuje především na trestní a přestupkové právo, a to jak fyzických, tak právnických osob. Poskytuje též právní poradenství v otázkách compliance programů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Má rovněž řadu praktických zkušeností v oblasti ochrany lidských práv včetně zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.