Odborné poradenství v oblasti GDPR

Ve spolupráci se specialisty z advokátní kanceláře Felix a spol. poskytujeme konzultační služby v problematice ochrany osobních údajů (GDPR) a v dalších souvisejících oblastech – například pracovněprávní a spotřebitelské vztahy (kamerové systémy, sledování zaměstnanců v prostředí internetu, e-shopy, věrnostní kluby, profilování zákazníků, atp.).

Poradíme Vám s datovým auditem, připravíme pro Vás dokumentaci v oblasti ochrany osobních údajů (směrnice, souhlasy, informace, atd.) a pracovněprávních vztahů (pracovní řády, vnitřní systém whistleblowingu).

S odborníky na oblast trestního práva ze společnosti Felix a spol. Vám poskytneme výklad k problematice trestní odpovědnosti právnických osob. Zpracujeme pro Vaši společnost compliance program tak, abyste předešli založení trestní odpovědnosti Vaší společnosti.  

Ať již v ochraně osobních údajů nebo v systému compliance, proškolíme Váš management i zaměstnance. Předložíme Vám návrh plánu aktivit a činností pro dosažení souladu s GDPR a compliance pravidel. Navrhneme Vám konkrétní organizační, metodická a technická opatření. Zpracujeme pro Vás i další vzorové dokumenty.