data_protection.jpg

anotace

  • Kurz se v podrobnostech zaměřuje na problematiku předávání osobních údajů mimo území České republiky
  • Po vymezení základního pojmosloví budou v podrobnostech analyzovány jednotlivé režimy předávání osobních údajů mimo území České republiky
  • Zvlášť bude věnována pozornost BCR a potenciálu jejich využití podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • Taktéž budou přiblíženy možnosti předávání osobních údajů v rámci nadnárodních koncernů, zejména za účelem optimalizace personálních zdrojů a personální a mzdové agendy
  • V praktických aspektech bude přiblížena problematika předávání osobních údajů do třetích zemí ve vztahu k činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a z hlediska jeho kompetencí podle obecného nařízení