data_protection.jpg

anotace

  • Kurz je vhodný pro posluchače, kteří jsou již alespoň v základu seznámeni se stávající právní úpravou na ochranu osobních údajů
  • Kurz je zaměřen na základní pojmy a povinnosti ochrany osobních údajů, jak vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • Na příkladech z aplikační praxe a modelových příkladech zpracování osobních údajů budou vysvětlovány jednotlivé pojmy a povinnosti ochrany osobních údajů podle obecného nařízení, včetně vhodného způsobu plnění vybraných povinností
  • Pozornost bude věnována nastavení vztahu správce a zpracovatele osobních údajů, včetně související dokumentace, problematice společných správců a řetězení zpracovatelů a souvisejícím důsledkům
  • Poukázáno bude na vhodné nastavení interních předpisů ve vztahu k plnění jednotlivých povinností podle obecného nařízení
  • V podrobnostech bude poukázáno na problematiku souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Komplexně z hlediska obecného nařízení budou analyzovány konkrétní příklady zpracování osobních údajů, jako je zpracování osobních údajů za marketingovými účely atp.