24.6.2019 GDPR A PROBLEMATICKÉ ASPEKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAK PLYNOU Z

KONKRÉTNÍCH SITUACÍ V RÁMCI APLIKAČNÍ PRAXE

 
 
 
 
 

21.6.2019

 
 
 
 
 
 
 
 

21.2.2018

 
 

Tuzemské legislativě navazující na GDPR a jejím dopadům do aplikační praxe se bude v rámci snídaně věnovat  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Snídaně se uskuteční v pondělí 24. června od 8:30 do 11:00 hodin v sídle advokátní kanceláře Felix a spol. (U Nikolajky 5, Praha 5).

Máte-li zájem se snídaně zúčastnit, potvrďte svou účast e-mailem na: snidane@akf.cz do pátku 21. června 2019!

Účast je pro členy Hospodářské komory ČR bezplatná.


Téměř po roce od platnosti obecného nařízení nabyl účinnosti doprovodný zákon o zpracování osobních údajů, víte co to pro Vás znamená?

To je název další z našich tematicky zaměřených snídaní s právem, na kterou si Vás tímto dovolujeme pozvat. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je přímo použitelným právním předpisem (práva a povinnosti plynou přímo z nařízení). Nehledě na to si však jeho správné fungování z řady důvodů žádá odpovídající uzpůsobení národní legislativy národními právními předpisy. Po téměř roce od nabytí platnosti obecného nařízení se českému zákonodárci podařilo ukončit zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do právního řádu České republiky. Zákon o zpracování osobních údajů nabyl účinnosti 24. dubna 2019.

Jaká práva a povinnosti z tohoto zákona vyplývají? JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., přední kapacita v oblasti ochrany osobních údajů, bude věnovat podrobnou pozornost zákonu o zpracování osobních údajů a jeho dopadům do aplikační praxe.

Snídaně se uskuteční v pátek 21. června od 8:30 do 11:00 hodin v sídle advokátní kanceláře Felix a spol. (U Nikolajky 5, Praha 5).

Máte-li zájem se snídaně zúčastnit, dovolujeme si Vás požádat o potvrzení účasti prostřednictvím e-mailu na adresu snidane@akf.cz do pondělí 17. června 2019. Z prostorových důvodů je počet účastníků omezený.Přednost bude dána dříve přihlášeným.

Účastnický poplatek 400 Kč. Pro členy Hospodářské komory ČR 200 Kč. Pro pozvané klienty Felix a spol. je účast bezplatná.

Na našem webu naleznete k tématu aktualitu:

„ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“


Snídaně GDPR: "Aktuální vývoj a přípravy - obecné nařízení o ochraně osobních údajů "

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, oznamování porušení zabezpečení dozorovému úřadu, předběžné posouzení rizik atd.

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled novinek a aktuální judikatury.

Start 9:00 Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5   Pro klienty AK Felix vstup ZDARMA. 

 


23. 3. 2018

9:00 -12:00

Ochrana osobních údajů - Aktuální vývoj a přípravy na GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů /  Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Úvod semináře bude věnován aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů.  Hlavním tématem semináře bude Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Následovat bude diskuze, ve které můžete klást konkrétní otázky týkající se problematiky přímo ve Vaší společnosti.

Start 9:00 Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5.

Cena: 700Kč vč.DPH

Rezervace: info@gdpr-certifikace.cz

Uzávěrka přihlášek 19.3.2018. Kurz se koná při minimálním počtu 8 účastníků. 

 


16.11.2018

9:00 - 12:00

Snídaně s právem: “GDPR půl roku poté a novela zákoníku práce”

Snídaně s právem pro klienty advokátní kanceláře.

Start 9:00 Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5.

Rezervace: info@gdpr-certifikace.cz

Uzávěrka přihlášek 12.11.2018. Kurz se koná při minimálním počtu 8 účastníků. 


2018

Kurz realizujeme dle poptávky.  

Předávání osobních údajů do třetích zemí ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů


Cena každého z kurzů je stanovena na 2.200,- Kč bez DPH.