26.1. 2018

Snídaně GDPR: "Aktuální vývoj a přípravy - obecné nařízení o ochraně osobních údajů "

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, oznamování porušení zabezpečení dozorovému úřadu, předběžné posouzení rizik atd. 
Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled novinek a aktuální judikatury.
Start 9:00 Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5   Pro klienty AK Felix vstup ZDARMA. 

 


23. 3. 2018

Ochrana osobních údajů - seznámení / základní shrnutí ...


6. 4. 2018

Ochrana osobních údajů pro pokročilé


2018

Kurz realizujeme dle poptávky.  

Předávání osobních údajů do třetích zemí ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ...


Cena každého z kurzů je stanovena na 2.200,- Kč bez DPH.