data_protection.jpg

anotace

  • Kurz se zaměřuje na rozdíly stávající právní úpravy na ochranu osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v oblasti základního pojmosloví a vymezení povinností na úseku ochrany osobních údajů, včetně faktických dopadů provedených změn (informační povinnost, práva subjektu údajů vůči správci osobních údajů)
  • Pozornost bude částečně věnována taktéž novým povinnostem, jak plynou z obecného nařízení (oznamování bezpečnostního incidentu atp.), či povinnostem formulovaným v návaznosti na judikaturu evropských soudů (právo být zapomenut atp.)
  • Kurz je určen zejména pro ty, kteří se ochranou osobních údajů podle stávající právní úpravy v praxi již zabývají
  • V neposlední řadě bude v rámci výkladu pojednáno i o postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle nové právní úpravy, včetně jeho kompetencí a pravomocí spolu s poukázáním na procesní aspekty