data_protection.jpg

anotace

  • Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří se seznamují s právní úpravou na ochranu osobních údajů
  • Cílem kurzu je posluchači v obecné rovině přiblížit problematikou ochrany osobních údajů a seznámit jej s principy a zásadami předmětné právní úpravy
  • Výklad je veden prostřednictvím praktických příkladů z aplikační praxe
  • V rámci výkladu je věnována pozornost základnímu pojmosloví ochrany osobních údajů (osobní údaj, citlivý údajů, správce osobních údajů, zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů atp.), působnosti právní úpravy a důsledkům jejího uplatnění v rámci obchodních, pracovních a dalších vztahů
  • Výklad pokrývá prostřednictvím modelových příkladů zpracování osobních údajů v podstatných momentech všechny oblasti ochrany osobních údajů (jednotlivé povinnosti a způsob jejich plnění), včetně problematiky předávání osobních údajů do třetích zemí