Jste připraveni na účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

 

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře a školení, jejichž náplní je přiblížit nový právní rámec ochrany osobních údajů, včetně jednotlivých povinností, nově zaváděných pojmů a institutů, a s ním související důsledky, jde-li o praktické aspekty nakládání s osobními údaji.

Nevystavujte se zbytečnému riziku, nepodceňte změny a připravte se na ně.

 

 

o gdpr

Zjistěte více o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie a zda se Vás toto nařízení týká.

Více →

připravte se!

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře a školení, jejichž náplní je přiblížit nový právní rámec ochrany osobních údajů.

Více →