Semináře GDPR 

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře, školení a workshopy, jejichž náplní je přiblížit právní rámec ochrany osobních údajů, včetně jednotlivých povinností, nově zaváděných pojmů a institutů, a s tím související důsledky, jde-li o praktické aspekty nakládání s osobními údaji. 
 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. vystoupí v rámci konference s přednáškou na téma "Praktické poznatky z aplikace GDPR". Přiblíží vám praktické poznatky získané při zavádění pravidel ochrany osobních údajů u podnikatelských subjektů. Zmíní příklady špatné a dobré praxe, seznámíme vás s aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

To je název další z našich tematicky zaměřených snídaní s právem, na kterou si Vás tímto dovolujeme pozvat. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je přímo použitelným právním předpisem (práva a povinnosti plynou přímo z nařízení). Nehledě na to si však jeho správné fungování z řady důvodů žádá odpovídající uzpůsobení národní...

V rámci semináře GDPR na Hospodářské komoře ČR vystoupí po přednášce JUDr. Miroslavy Matoušové (ÚOOU) se svou přednáškou JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (Felix a spol.) se svým příspěvkem "Jak to vidí právníci".

EDI Sympozium

30.05.2019

EDI Sympozium zahájí 30. 5. v sídle Hospodářské komory v Praze její prezident Vladimír Dlouhý. Tématem konference je "Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích". JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. se bude ve svém příspěvku věnovat aktuálnímu tématu GDPR z hlediska praxe. Akce se zúčastní Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo...

Úvod semináře bude věnován aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlavním tématem semináře bude Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Následovat bude diskuze, ve které...

Cílem školení je přiblížit účastníkům terminologii, základní principy ochrany osobních údajů a uspořádání právních předpisů na ochranu osobních údajů. Školení si klade za cíl seznámit posluchače prostřednictvím praktických příkladů se základní strukturou právního rámce (práva a povinnosti) ochrany osobních údajů a osvětlit obsah jednotlivých...

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec...