Semináře 

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře, školení a workshopy, jejichž náplní je přiblížit právní rámec ochrany osobních údajů, včetně jednotlivých povinností, nově zaváděných pojmů a institutů, a s tím související důsledky, jde-li o praktické aspekty nakládání s osobními údaji. 
Ve spolupráci s Felix a spol. advokátní kancelář a Hospodářskou komorou ČR pořádáme dále tematické semináře v oblasti právního minima pro podnikatele, především v oblasti pracovního práva.

GDPR Certifikace & Compliance ve spolupráci s Hospodářskou komorou Louny pořídá webinář na téma whistleblowing.

Přihlaste se zdarma na webinář "Aktuální právní minimum pro podnikatele" kde si ve 4 praktických blocích probereme vše od nového zákoníku práce, přes pracovní právo v době covidové, až po možnosti náhrady škody ze strany státu.

Za uplynulých 30 let bylo v ČR vydáno řádově desetitisíce právních předpisů. Neznalost zákona přitom neomlouvá. Jak se v nich vyznat a vyvarovat se problémů?

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. vystoupí v rámci konference s přednáškou na téma "Praktické poznatky z aplikace GDPR". Přiblíží vám praktické poznatky získané při zavádění pravidel ochrany osobních údajů u podnikatelských subjektů. Zmíní příklady špatné a dobré praxe, seznámíme vás s aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

To je název další z našich tematicky zaměřených snídaní s právem, na kterou si Vás tímto dovolujeme pozvat. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je přímo použitelným právním předpisem (práva a povinnosti plynou přímo z nařízení). Nehledě na to si však jeho správné fungování z řady důvodů žádá odpovídající uzpůsobení národní...