Právní minimum pro podnikatele, management, GDPR a Compliance

20.11.2019

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. vystoupí v rámci konference s přednáškou na téma "Praktické poznatky z aplikace GDPR". Přiblíží vám praktické poznatky získané při zavádění pravidel ochrany osobních údajů u podnikatelských subjektů. Zmíní příklady špatné a dobré praxe, seznámíme vás s aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 • Nejprve se zúčastníte informacemi nadupaného průletu právním bludištěm. Jelikož "neznalost zákona neomlouvá", je dobré se v právní problematice orientovat. Vše si vysvětlíme na typizovaných situacích z podnikatelské praxe
 • Před dopolední kávou se budeme věnovat oblasti managementu a komplexního řízení firmy.
 • Poté se ve světle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob seznámíte s filosofií a strukturou tzv. compliance programů a na konkrétních příkladech zvážíte jejich přínos pro Vaši firmu.
 • Následovat bude aktuální situace při zavádění pravidel ochrany osobních údajů podnikateli. Dozvíte se mj. jaké hrozí sankce a kolik již jich bylo v posledním roce uloženo.
 • Konkrétní dotazy budete moci prodiskutovat s přednášejícími u společného oběda.

Těšíme se na Vás.

8:00 - 8:30 příchod hostů

8:30 zahájení konference / Miloš Křepelka Hospodářská komora ČR

8:35 - 9:35 Právní minimum pro podnikatele / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

 • Obdržíte koncentrovaný přehled typizovaných situací z podnikatelské praxe, u nichž zpravidla podnikatel nevnímá všechny právní aspekty.
 • Probereme ochranu spotřebitele, proces uzavírání smlouvy, včetně závazků z předsmluvní odpovědnosti a pravidla pro uzavírání formulářových smluv.
 • Vysvětlíme, jaké dopady může mít situace, kdy se nestaráte o to, jak deklarujete své sídlo.
 • Popíšeme si důsledky, které mohou nastat ve sporu s obchodním partnerem či spotřebitelem při vyjednávání o vzájemných právech a povinnostech.
 • Zmíníme některé pomíjené aspekty vymáhání pohledávek.
 • Poukážeme na nejčastější chyby a problémy při sjednávání pracovní smlouvy, vzniku a skončení pracovního poměru.

9:35 - 10:00 IQ Management / Ing. Jindra Ševčíková

 • Jak komplexně řídit podnikání a správným směrem investovat svůj čas a energii.
 • Trendy v oblasti managementu - jak efektivně vést kontroling firemních procesů a nákladů v reálném čase na základě relevantních informací.
 • Jak vám externí konzultant může přinést nový vítr do plachet a co od jeho práce můžete očekávat.

10:00 - 10:30 přestávka na kávu a drobné občerstvení

10:30 - 12:00 Opravdu naše firma potřebuje Compliance Program? / JUDr. Roman Felix, Mgr. Ondřej Ambrož

 • Přiblížíme vám problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a seznámíme s postupy, které umožňují vyvinění.
 • Získáte základní povědomí o tom, že vhodně zavedený compliance program v podobě vnitřního předpisu může ochránit majetek i dobré jméno vaší společnosti.
 • Uvidíte na konkrétních příkladech nakolik může správně nastavený compliance program fungovat jako efektivní obrana společnosti v případě jejího možného trestního stíhání, které nemusí být zapříčiněno jen selháním statutárních orgánů, ale i jednotlivých zaměstnanců.

Čtěte již nyní o Compliance Programech v článku JUDr. Romana Felixe v lednovém čísle časopisu Retail News: "Opravdu i naše firma potřebuje compliance program?"

12:00 - 12:30 Praktické poznatky z aplikace GDPR / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

 • Přiblížíme vám praktické poznatky získané při zavádění pravidel ochrany osobních údajů u podnikatelských subjektů.
 • Budou zmíněny příklady špatné a dobré praxe, seznámíme vás s aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12:30 - 13:30 oběd a číše vína / networking

Přednášející:

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. je přední kapacitou v oblasti ochrany osobních údajů, v rámci své advokátní praxe se zaměřuje zejména na právo pracovní, občanské a správní. Dva roky působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem řady odborných publikací. Působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

JUDr. Roman Felix získal během svého dlouholetého profesního působení v justici, bankovním sektoru a advokacii rozsáhlé zkušenosti napříč jednotlivými právními obory, které zúročuje v rámci své odborné praxe. Působí jako řídící společník Felix a spol. advokátní kanceláře, kde se kromě dalších specializací věnuje spolu s odborníky na trestní agendu tvorbě compliance programů.

Mgr. Ondřej Ambrož se ve své advokátní praxi specializuje na trestní a přestupkové právo, zejména pak na vedení obhajoby v trestních věcech hospodářské kriminality. Je spolutvůrcem compliance programů pro obchodní společnosti. V soukromoprávní oblasti se zabývá především právem obchodních společností a spornou agendou, zejména vymáháním pohledávek z obchodního styku, a to včetně zastupování v řízeních před soudy.

Ing. Jindra Ševčíková se managementu společností a coachingu věnuje od roku 1991. Je zakladatelkou jedné z největších pražských dentálních laboratoří, kde přes sedmnáct let působila nejdříve jako samostatný majitel, později jako společník a hlavní manažer. Vyučuje management a ekonomii na 3. lékařské fakultě. Do nedávné doby poskytovala služby poradenství a coachingu jako samostatná podnikatelka, v současné době založila společnost IQmanagement s.r.o., která poskytuje služby externího komplexního managementu pro malé a střední společnosti.

přihlašování na seminář bude spuštěno přes webové stránky Hospodářské komory poslední týden v září ZDE