Kurzy a školení GDPR 

GDPR Certifikace & Compliance vzhledem k požadavkům nařízení nabízí dva typy kurzů - školení GDPR a kurz pro pověřence. Kurzy realizujeme na objednávku.

Nová legislativa změnila některé výchozí principy právní úpravy, přinesla řadu nových povinností zejména administrativní povahy. Obecně zvýšila nároky kladené na správce osobních údajů.  Nevystavujte se zbytečnému riziku, naučte se s námi správě osobní údaje chránit, spravovat a zpracovávat

Kurz je určen pro osoby, které budou plnit pro jednotlivé organizace a osoby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Cílem je prostřednictvím výkladu právní úpravy a praktických cvičení v podrobnostech seznámit posluchače s právní úpravou na ochranu osobních údajů a s jejím uplatňováním v aplikační praxi a vštípit mu základní zásady právní...

Lektoři

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. patří mezi přední odborníky v oblasti práva ochrany osobních údajů, 3 roky byl ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, je autorem či spoluautorem řady publikací (mj. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Přehled judikatury ve věcech ochrany osobních údajů a připravovaný komentář k nové právní úpravě osobních údajů). Současně působí jako tajemník a odborný asistent na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze. 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.  je advokátem a partnerem Felix a spol. advokátní kancelář

JUDr. Roman Felix je expertem na obchodní právo & právo obchodních společností, právo informačních technologií, bankovnictví & cenné papíry, veřejné zakázky, nemovitosti & stavebnictví. Během své více než třicetileté advokátní praxe úspěšně zastupoval mj. český stát, významné municipality, národní i mezinárodní obchodní společnosti, a to i v řadě řízení o plnění dosahující v souhrnu řádu desítek miliard českých korun. 

JUDr. Roman Felix je advokátem, zakládajícím a řídícím partnerem Felix a spol. advokátní kancelář