Kurzy a školení GDPR 

GDPR Certifikace & Compliance vzhledem k požadavkům nařízení nabízí dva typy kurzů - školení GDPR a kurz pro pověřence. Kurzy realizujeme na objednávku.

Nová legislativa změnila některé výchozí principy právní úpravy, přinesla řadu nových povinností zejména administrativní povahy. Obecně zvýšila nároky kladené na správce osobních údajů.  Nevystavujte se zbytečnému riziku, naučte se s námi správě osobní údaje chránit, spravovat a zpracovávat

Lektoři

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. je předním a uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména právu občanskému a správnímu.

Jakub Morávek je předním odborníkem na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Vedle advokacie působí jako docent katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Je předsedou sekce pro pracovní právo, členem komise pro občanské právo České advokátní komory, místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, členem Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a členem rozkladvé komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rámci svého akademického působení se vedle výuky věnuje také vědecké činnosti - je řešitelem či spoluřešitelem řady grantových projektů, včetně projektů s mezinárodní účastí. V roce 2012 získal v soutěži Právník roku ocenění Talent roku. Pravidelně školí a přednáší k problematice pracovněprávních vztahů a ochrany osobních údajů. Klienty kanceláře úspěšně zastupuje ve správních žalobách.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. je členem Felix a spol. od roku 2012, v roce 2019 se stal partnerem kanceláře. Dříve působil řadu let na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mimo jiné jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce a jako člen rozkladové komise předsedy úřadu.

Jakub Morávek je autorem či spoluautorem desítek odborných publikací, včetně komentářů k právním předpisům, stejně tak jako mnoha článků v odborných časopisech a konferenčních sbornících.

JUDr. Roman Felix se zaměřuje se na oblast obchodního a bankovního práva, dále pak na oblast práva informačních technologií a oblast práva ve stavebnictví a nemovitostech.

Roman Felix získal během svého profesního působení v justici, bankovním sektoru a advokacii rozsáhlé zkušenosti napříč jednotlivými právními obory, které zúročuje v rámci své odborné praxe, mj. v oblasti compliance programů, bankovnictví a práva cenných papírů, veřejných zakázek, právních vztahů v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně komplexních právních služeb pro developerské projekty.
Dosáhl významných výsledků v oblasti procesního práva při zastupování klientů před soudy ve složitých kauzách i ve sporech o vysoké finanční částky. Mezi jeho stěžejní profesní zájmové oblasti náleží také oblast práva informačních technologií, kde stál po boku největších světových i menších českých softwarových společností při dodávkách IT do klíčových českých firem i do státní správy.
Již řadu let je vedoucím týmu právníků, který v minulosti zastupoval český stát a průběžně poskytuje poradenství orgánům ČR v řadě rozhodčích a soudních řízení o plnění dosahující v souhrnu řádu desítek miliard českých korun. Poskytuje právní zastoupení i v kauzách zásadního právního významu či mediálně známých, např. zastupoval významnou českou municipalitu před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem ČR při přezkoumávání ústavnosti komunálních voleb a ve sporech o vlastnictví a vydání kulturní památky Slovanská epopej.

JUDr. Roman Felix působil v justiční sféře a bankovním sektoru. Nejprve jako ředitel právního odboru a člen vedení Komerční banky, poté jako vedoucí právník nově konstituované české pobočky rakouské banky Creditanstalt. Stál u zrodu bankovní normotvorby v ČR, a to jak na úrovni legislativní, tak při vytváření interního bankovněprávního know-how a právní dokumentace tehdy do obchodní praxe nově zaváděných tržních bankovních produktů. Je zakladatelem a řídícím společníkem Felix a spol.