Celodenní školení GDPR

01.01.2021

Téma: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)- výklad a aplikace

Dodavatel: GDPR Certifikace & Compliance s.r.o.

ve spolupráci s Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Objednávky na: michaela.ulrychova@akf.cz ; info@gdpr-certifikace.cz ; GSM: 724561505, 251081111

Popis školení: Cílem školení je přiblížit účastníkům terminologii, základní principy ochrany osobních údajů a uspořádání právních předpisů na ochranu osobních údajů. Školení si klade za cíl seznámit posluchače prostřednictvím praktických příkladů se základní strukturou právního rámce (práva a povinnosti) ochrany osobních údajů a osvětlit obsah jednotlivých právních povinností na úseku ochrany osobních údajů. Účastník školení by měl být následně schopen řešit v základu jednotlivá zpracování osobních údajů.

Zvlášť bude věnována pozornost novým institutům, které přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, předběžné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, oznámení porušení zabezpečení dozorovému úřadu atp.

Výklad bude veden prostřednictvím příkladů z aplikační praxe a v kontextu jak judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu České republiky, tak v kontextu výkladových vodítek evropské expertní skupiny WP 29 a zdejšího Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Lektor: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., advokát - člen týmu advokátní kanceláře Felix a spol., působí rovněž jako tajemník, odborný asistent a vědecký pracovník katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, v minulosti působil mj. jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. JUDr. Morávek je autorem či spoluautorem řádově desítek publikací, které se věnují ochraně osobních údajů a právní úpravě pracovněprávních vztahů a autorem nebo spoluautorem bezmála stovky článků věnujících se uvedené problematice.

Program školení je rozdělen do 4 bloků od 9 do 14h.