Kurz pro pověřence pro ochranu osobních údajů

01.01.2021

Kurz je určen pro osoby, které budou plnit pro jednotlivé organizace a osoby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Cílem je prostřednictvím výkladu právní úpravy a praktických cvičení v podrobnostech seznámit posluchače s právní úpravou na ochranu osobních údajů a s jejím uplatňováním v aplikační praxi a vštípit mu základní zásady právní úpravy tak, aby byl schopen samostatně vyhodnotit a řešit i složité případy.

Kurz může být zakončen zkouškou, při níž lektor ověří znalosti účastníka. Ke zkoušce může být připuštěn pouze účastník, který se účastnil všech částí kurzu a zpracoval všechny uložené úlohy. Zkouška má dvě části.

Kurz je realizován ve třech celodenních školeních.

1. den: Ochrana osobních údajů, její smysl a účel:Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky, Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky.

2. den: Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe, vztah správce a zpracovatele osobních údajů

3. den: Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost, základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí, ochrana osobních údajů v praktických příkladech

Zkouška: Při úspěšném složení zkoušky bude uchazeči vydán certifikát, že absolvoval kurz pověřence pro ochranu osobních údajů a vykonal zkoušku, při níž byly ověřeny jeho znalosti problematiky.

Cena: 10.000 Kč bez DPH za účast v kurzu

15.000 Kč bez DPH za účast v kurzu při zakončení zkouškou

 3.000 Kč bez DPH za opakování zkoušky

KURZY SE KONAJÍ NA OBJEDNÁVKU A PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 4 ÚČASTNÍKŮ.

V případě soukromého objednání kurzu pro jednu osobu je kurz realizován ve dvou pracovních dnech.                                Cena kuzu zakončeného zkouškou je 45 000Kč bez DPH.

Objednejte kurz na:  poverenec@gdpr-certifikace.cz