Kurz pro pověřence pro ochranu osobních údajů

01.01.2021

Aktuálně nepořádáme kurzy pro jednotlivce, ale průběžně pořádáme kurzy pro firmy a podniky na objednávku. Kurz je pořádán na objednávku pro minimálně 4 osoby .

V případě účasti menšího počtu osob je kurz zpoplatněn částkou jako při účasti 4 osob, kurz je poté realizován ve dvou pracovních dnech a cena kurzu zakončeného zkouškou.

V případě, že by pro Vaši společnost byla minimální cena za kurz přijatelná, případně by se od Vás, či z jiných Vašich partnerských institucí rekrutovalo více účastníků, rádi pro Vás kurz ukončený certifikovanou zkouškou realizujeme. Účastníci kurzu jsou schopni po absolvování kurzu obratem vykonávat funkci pověřence.

Kurz je určen pro osoby, které budou plnit pro jednotlivé organizace a osoby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Cílem je prostřednictvím výkladu právní úpravy a praktických cvičení v podrobnostech seznámit posluchače s právní úpravou na ochranu osobních údajů a s jejím uplatňováním v aplikační praxi a vštípit mu základní zásady právní úpravy tak, aby byl schopen samostatně vyhodnotit a řešit i složité případy.

Kurz může být zakončen zkouškou, při níž lektor ověří znalosti účastníka. Ke zkoušce může být připuštěn pouze účastník, který se účastnil všech částí kurzu a zpracoval všechny uložené úlohy. Zkouška má dvě části.

Kurz je realizován ve třech celodenních školeních.

1. den: Ochrana osobních údajů, její smysl a účel:Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky, Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky.

2. den: Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe, vztah správce a zpracovatele osobních údajů

3. den: Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost, základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí, ochrana osobních údajů v praktických příkladech

Zkouška: Při úspěšném složení zkoušky bude uchazeči vydán certifikát, že absolvoval kurz pověřence pro ochranu osobních údajů a vykonal zkoušku, při níž byly ověřeny jeho znalosti problematiky.

Cena: 10.000 Kč bez DPH za účast v kurzu

15.000 Kč bez DPH za účast v kurzu při zakončení zkouškou

 3.000 Kč bez DPH za opakování zkoušky

KURZY SE KONAJÍ NA OBJEDNÁVKU A PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 4 ÚČASTNÍKŮ.

V případě soukromého objednání kurzu pro jednu osobu je kurz realizován ve dvou pracovních dnech a cena kuzu zakončeného zkouškou je 45 000Kč bez DPH.

Objednejte kurz na:  poverenec@gdpr-certifikace.cz