Předávání osobních údajů do třetích zemí ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

01.01.2021

Kurz realizujeme dle poptávky pro skupiny o minimálním počtu 6 osob.