Předávání osobních údajů do třetích zemí ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

01.01.2021

Kurz realizujeme dle poptávky.