Plaťte nižší daně & další legislativní novinky pro rok 2021. On-line webinář

16.03.2021

Snižte si legálně daně. Využijte novou legislativu na maximum. Přihlaste se na on-line webinář a získejte rychlý přehled o zákonných novinkách pro rok 2021, které se týkají i vás!

Přihlážka na webinář ZDE

Program webináře:

09:40 - 09:55 Evidence skutečných majitelů

 Mgr. Adam Felix, LL.M. Ph.D., Felix a spol, Advokátní kancelář

 • Nový zákon o evidenci skutečných majitelů přináší velké změny a začne platit 1.6.2021.
  - jaké jsou hlavní změny,
  - co musíte jako firma dodržet,
  - jak je definovaný skutečný majitel,
  - kde a jak se musíte evidovat,
  - jaké jsou sankce za nedodržení...

10:00-10:30 Novela zákona o obchodních korporacích 

JUDr. Stanislav Sádovský, PhD., LLM, MSc , Hospodářská kom. ČR

 • Novela přináší řadu změn i u společností s ručením omezeným.
 • Máte akciovku? A víte, že:
  - od 1. ledna 2021 zanikla funkce statutárního ředitele?
  - jeho pravomoci automaticky přešly na správní radu?
  - označení "statutární ředitel" nemůže být při jednání za společnost dále užíván?
 • Velká novela zákona o obchodních korporacích (ZOK), mění postavení statutárního ředitele u akciových společností.
 • Co vše musíte udělat, než se rozhodnete vyplatit podíl na zisku?
 • Máte už smlouvu o výkonu funkce? Nebo se ji chystáte uzavřít?
 • Co musíte udělat nyní a na co máte čas až do 31. prosince 2021?
 • ...

10:35-10:50 Počítáte správně dovolenou svým zaměstnancům?
10:50-11:05 Jak dobře nastavit pravidla pro výkon práce z domova?


doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.,
Felix a spol, Advokátní kancelář

 • Koncepční změna dovolené:
  - počítání v hodinách,
  - čerpání během svátků,
  - zaokrouhlování,
  - čerpání, krácení a převody dovolené.
 • Distanční výkon práce (práce z domova):
  - podmínky,
  - pravidla spolupráce,
  - odpovědnost,
  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  - náhrada nákladů při využití vlastních pracovních prostředků zaměstnance...

11:05-11:15 Přestávka

11:15-12:05 Změny v odpisech, hodnotě majetku a stravenkový paušál Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., daňový poradce č. 0002

 • Odhalte změny v daňových odpisech, které se mohou projevit už v daňovém přiznání za rok 2020
 • Víte, že:
  - je důležitá změna v poskytování darů a můžete ji uplatnit i zpětně za rok 2020?
  - pořízení osobního auta si dáte do nákladů již za 24 měsíců?
  - a třeba novou tiskárnu již za 12 měsíců?
  - se zvýšila hodnota majetku pro daňové účely ze 40.000 na 80.000 Kč?
 • Jaké to vše má dopady např. do technického zhodnocení?
 • Využíváte již stravenkový paušál, který platí již od 1. ledna 2021?
 • Je poskytnutí stravenek a stravenkového paušálu z pohledu daní stejné? V čem je rozdíl?

Lektoři

Mgr. Adam Felix, LL.M., Ph.D. (Felix a spol, Advokátní kancelář)
Věnuje se generální praxi s akcentem na trestní právo, právo ICT, oblast ochrany osobních údajů GDPR, kyberbezpečnost a ochranu soukromí, kryptoměny a řešení sporů.
Na počátku své praxe působil u obecných soudů, na státním zastupitelství a v zahraničních advokátních kancelářích v New York City, Washington D.C. a v Paříži.
Jako první Čech byl přijat na Cornell Tech do pilotního programu Master of Laws (LLM) in Law, Technology, and Entrepreneurship, v jehož rámci se zaměřil na rozvoj užití technologií blockchainu při sdílení zdravotních údajů pacientů, rozvoj telemedicíny a aplikaci algoritmů pro rozpoznávání emocí za účelem vývoje kompenzačních pomůcek pro děti na autistickém spektru.

JUDr. Stanislav Sádovský, PhD., LLM, MSc (právní analytik Hospodářské komory ČR)
Více než 10 let vyučoval teorii práva a vybraná právní odvětví na neprávnických fakultách Univerzity Karlovy, podílel se na praktické realizaci řady projektů v energetice a v oblasti developmentu. Je autorem odborných publikací, učebních textů a příspěvků do odborných sborníků zaměřených na obchodní právo.

Zaměřuje se zejména na problematiku obchodního práv a korporátního práva zvlášť a na problematiku kontraktačního procesu.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. (Felix a spol, Advokátní kancelář)
Je předním odborníkem v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména právu občanskému a správnímu.
Vedle advokacie působí jako docent a tajemník katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, členem expertních orgánů České advokátní komory a členem Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.
Dříve působil řadu let i na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mimo jiné jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce a jako člen rozkladové komise předsedy úřadu.
Jakub Morávek je autorem nebo spoluautorem desítek odborných publikací, včetně komentářů k právním předpisům, stejně tak jako bezmála stovky článků v odborných časopisech a konferenčních sbornících.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., daňový poradce č. 0002
Vystudoval VŠE Praha a v roce 2018 absolvoval na Právnické fakultě UK doktorandské studium a obhájil práci na téma - Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a jejich aplikace v České republice.
V letech 1996-2011 byl prezidentem Komory daňových poradců, v letech 2013-2014 byl prezidentem Evropské organizace daňových poradců CFE a od letošního roku je opět členem Executive Board CFE.
Je i členem Koordinačního výboru pro daně Ministerstva financí české republiky.

Cena webináře:

Cena pro člena Hospodářské komory:  990,00 Kč bez dph
Cena ostatní:  1 290,00 Kč bez dph


Přihlážka na webinář ZDE