Aktuální právní minimum pro podnikatele 20.10.2020

12.10.2020

On-line webinář zdarma

Přihlaste se zdarma na webinář "Aktuální právní minimum pro podnikatele" kde si ve 4 praktických blocích probereme vše od nového zákoníku práce, přes pracovní právo v době covidové, až po možnosti náhrady škody ze strany státu.

K účasti vám stačí jen počítač připojený k internetu. Nepotřebujete do něj nic stahovat ani instalovat!

Program webináře:

1. Novela zákoníku práce - týká se každého podnikatele? (9:00 - 9:50) / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

 • Nová právní úprava dovolené.
 • Sdílené pracovní místo.
 • Doručování písemností.
 • Počítání času - prodlužování lhůt.
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
 • Náhrady újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
 • Vysílání pracovníků.

2. Pracovní právo v době covidové (10:00 - 10:45) / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

 • COVID-19 a překážky v práci.
 • COVID-19 a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • Měření teploty a jiná zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s COVID-19.
 • Pravidla pro Home office.

3. Otázka náhradu škody ze strany státu, mimo jiné v souvislosti c COVID-19 (10:55 - 11:45) / JUDr. Roman Felix

 • Obecné předpoklady odpovědnosti státu za škodu, mj. taktéž v souvislosti s přijatými s krizovými opatřeními.
 • Podmínky vzniku nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy z praktického pohledu (jaká kritéria musí být pro uplatnění škody naplněna, prokazování výše škody, vyčíslení škody, prokazování příčinné souvislosti, kam se obrátit, vynaložené náklady, atd.).
 • Postup orgánů veřejné moci při projednávání vzneseného nároku na náhrady škody nebo nemajetkové újmy, mj. i dle krizového zákona, a otázka hodnocení důkazů.
 • Promlčení nároků na náhrady škody nebo nemajetkové újmy.

4. Management podnikání a marketing v době krize (11:55 - 12:20) / Ing. Jindra Ševčíková

 • Investujte svůj čas a energii správným směrem.
 • Veďte efektivně kontroling firemních procesů a nákladů v reálném čase a na základě relevantních informací.
 • Projekt Chytrý restart.

Přihlaste se na webinář ještě dnes. Upravili jsme kapacitu, ale i tak už zbývá jen 14 volných míst!

C: Jak webinář funguje?

Je to velmi jednoduché:

 • V den webináře dostanete do své pošty od nás e-mail s odkazem.
 • Na ten kliknete, otevře se vám naše studio, které běží přímo v YouTube a je to!
 • Nemusíte nikde nic stahovat ani instalovat.
 • Pak už se jen pohodlně usadíte, dáte si dobré kafe a můžete vše sledovat živě na obrazovce svého počítače/mobilu.
 • Na ní uvidíte živě lektora včetně jeho prezentace.
 • Komunikovat s ním i s ostatními účastníky můžete pomocí chatu.

Časové parametry webináře:

 • Jde o plnohodnotný webinář, který trvá celkem 3,5 hodiny. (9:00 - 12:30).
 • Jednotlivé bloky trvají cca 25 resp. 50 minut a pak následuje vždy 5/10 minutová přestávka.

D: Kdo bude přednášet?

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., advokát a společník Felix a spol. advokátní kancelář, je přední kapacitou v oblasti ochrany osobních údajů, v rámci své advokátní praxe se zaměřuje zejména na právo pracovní, občanské a správní. Dva roky působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem řady odborných publikací. Působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. www.akf.cz

JUDr. Roman Felix advokát a řídící společník Felix a spol. advokátní kancelář, získal během svého dlouholetého profesního působení v justici, bankovním sektoru a advokacii rozsáhlé zkušenosti napříč jednotlivými právními obory, které zúročuje v rámci své odborné praxe. Působí jako řídící společník Felix a spol. advokátní kanceláře, kde se kromě dalších specializací věnuje spolu s odborníky na trestní agendu tvorbě compliance programů. www.akf.cz

Ing. Jindra Ševčíková se managementu společností a coachingu věnuje od roku 1991. Je zakladatelkou jedné z největších pražských dentálních laboratoří, kde přes sedmnáct let působila nejdříve jako samostatný majitel, později jako společník a hlavní manažer. Vyučuje management a ekonomii na 3. lékařské fakultě. Do nedávné doby poskytovala služby poradenství a coachingu jako samostatná podnikatelka. V současné době založila společnost IQmanagement s.r.o., která poskytuje služby externího komplexního managementu pro malé a střední společnosti. www.e-sevcikova.com

Přihlásit se můžete na stránkách Hospodářské komory zde