Právní minimum, GDPR a Compliance

02.06.2020

Za uplynulých 30 let bylo v ČR vydáno řádově desetitisíce právních předpisů. Neznalost zákona přitom neomlouvá. Jak se v nich vyznat a vyvarovat se problémů?

Přihlaste se zdarma na webinář "Právní minimum pro podnikatele" kde si ve 5 praktických blocích ukážeme, jak podnikat a nemuset se bát, že na vás bude chtít někdo zakleknout. K účasti vám stačí jen počítač připojený k internetu. Nepotřebujete do něj nic stahovat ani instalovat!

Podíváme se na:
- právní minimum pro podnikatele
- proces uzavírání smluv
- důsledky sporů mezi podnikateli/spotřebiteli
- vymáhání pohledávek
- chyby u pracovních smluv
- jak správně investovat svůj čas a energii
- sledování firemních procesů v reálném čase
- jak se nenechat zavřít kvůli pochybení zaměstnance
- ochranu osobních údajů (GDPR) včetně praktických příkladů

Program webináře:
Právní minimum pro podnikatele (9:00 - 9:50) / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., advokát, společník Felix a spol. advokátní kancelář

 • Získáte přehled situací z podnikatelské praxe, u nichž podnikatel často nevnímá všechny právní nástrahy.
 • Probereme ochranu spotřebitele, postup uzavírání smluv včetně předsmluvní odpovědnosti a pravidla pro uzavírání tzv. formulářových smluv.
 • Vysvětlíme, jaké dopady může mít situace, kdy se nestaráte o to, jak uvádíte své sídlo.
 • Popíšeme si důsledky sporů s obchodním partnerem či spotřebitelem při vyjednávání o vzájemných právech a povinnostech.
 • Zmíníme často opomíjené aspekty vymáhání pohledávek.
 • Ukážeme nejčastější chyby a problémy při sjednávání pracovní smlouvy, vzniku a skončení pracovního poměru.

Vybrané otázky skončení pracovního poměru a zaměstnaneckých benefitů (9:55 - 10-20) / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., advokát, společník Felix a spol. advokátní kancelář

 • Skončení pracovního poměru je z hlediska zaměstnavatelů pravděpodobně nejpalčivějším okamžikem pracovního poměru.
 • Řekneme si, jak správně připravit skončení pracovního poměru.
 • Probereme si nejtypičtější situace a přiblížíme vám praktické poznatky z desítek pracovněprávních sporů.
 • Personalisté denně využívají řadu stabilizačních nástrojů. Jedinými kritérii při rozhodování o jejich využití bývají často pouze vhodnost a efektivnost nástroje. Stranou přitom zůstává otázka legálnosti.
 • Podíváme se společně na časté přešlapy.

Jak na management? (10:30 - 10:55) / Ing. Jindra Ševčíková

 • Jak komplexně řídit své podnikání. Investujte svůj čas a energii správným směrem.
 • Trendy v oblasti managementu- veďte efektivně kontroling firemních procesů a nákladů v reálném čase a na základě relevantních informací.
 • Jak můžete získat nový vítr do plachet a postrčit své podnikání vpřed?

Praktické poznatky z aplikace GDPR (11:00 - 11:25) / JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., advokát, společník Felix a spol. advokátní kancelář

 • Přiblížíme vám praktické poznatky získané při zavádění pravidel ochrany osobních údajů u podnikatelů.
 • Uvedeme příklady špatné a dobré praxe, seznámíme vás s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Dozvíte se mj., jaké vám hrozí sankce za neplnění nařízení GDPR a kolik již jich bylo v posledním roce uloženo.

Co je Compliance program a potřebuji ho ve své firmě? (11:30 - 11:55) / Mgr. Ondřej Ambrož, advokát Felix a spol.

 • Vysvětlíme si, co je trestní odpovědnost právnických osob a poradíme vám postupy, jak se z ní "vyvinit".
 • Ukážeme vám, jak můžete ochránit sebe i majetek a dobré jméno vaší společnosti vhodně zavedeným vnitřním předpisem (compliance program).
 • Na příkladech uvidíte, jak může být vnitřní předpis účinnou obranou společnosti v případě trestního stíhání, které nemusí být zapříčiněno jen selháním statutárních orgánů, ale i jednotlivých zaměstnanců.