Aktuální vývoj a přípravy na GDPR

26.01.2018

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již v květnu 2018, čímž dojde ke zrušení stávajících směrnic o ochraně osobních údajů i stávajícího zákona č. 101/2000 Sb.

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, oznamování porušení zabezpečení dozorovému úřadu, předběžné posouzení rizik atd.

S aktuálním vývojem Vás seznámí a na Vaše veškeré dotazy ohledně GDPR Vám odpoví člen týmu AK Felix a spol. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., který dříve působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu na ochranu osobních údajů.

Snídaně se uskuteční v pátek 2. února od 9:00 do 11:00 hodin v sídle advokátní kanceláře Felix a spol. (U Nikolajky 5, Praha 5).