EDI Sympozium

30.05.2019

EDI Sympozium zahájí 30. 5. v sídle Hospodářské komory v Praze její prezident Vladimír Dlouhý. Tématem konference je "Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích". JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. se bude ve svém příspěvku věnovat aktuálnímu tématu GDPR z hlediska praxe. Akce se zúčastní Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj.