GDPR: aktuální vývoj a přípravy 

21.02.2018

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, oznamování porušení zabezpečení dozorovému úřadu, předběžné posouzení rizik atd. 

Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled novinek a aktuální judikatury. Start 9:00 / Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5