Semináře GDPR 

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře, školení a workshopy, jejichž náplní je přiblížit právní rámec ochrany osobních údajů, včetně jednotlivých povinností, nově zaváděných pojmů a institutů, a s tím související důsledky, jde-li o praktické aspekty nakládání s osobními údaji. 
 

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již v květnu 2018, čímž dojde ke zrušení stávajících směrnic o ochraně osobních údajů i stávajícího zákona č. 101/2000 Sb.