Semináře 

GDPR Certifikace & Compliance pořádá tematické semináře, školení a workshopy, jejichž náplní je přiblížit právní rámec ochrany osobních údajů, včetně jednotlivých povinností, nově zaváděných pojmů a institutů, a s tím související důsledky, jde-li o praktické aspekty nakládání s osobními údaji. 
Ve spolupráci s Felix a spol. advokátní kancelář a Hospodářskou komorou ČR pořádáme dále tematické semináře v oblasti právního minima pro podnikatele, především v oblasti pracovního práva.

V rámci semináře GDPR na Hospodářské komoře ČR vystoupí po přednášce JUDr. Miroslavy Matoušové (ÚOOU) se svou přednáškou JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (Felix a spol.) se svým příspěvkem "Jak to vidí právníci".

EDI Sympozium

30.05.2019

EDI Sympozium zahájí 30. 5. v sídle Hospodářské komory v Praze její prezident Vladimír Dlouhý. Tématem konference je "Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích". JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. se bude ve svém příspěvku věnovat aktuálnímu tématu GDPR z hlediska praxe. Akce se zúčastní Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo...

Úvod semináře bude věnován aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlavním tématem semináře bude Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Následovat bude diskuze, ve které...

Cílem školení je přiblížit účastníkům terminologii, základní principy ochrany osobních údajů a uspořádání právních předpisů na ochranu osobních údajů. Školení si klade za cíl seznámit posluchače prostřednictvím praktických příkladů se základní strukturou právního rámce (práva a povinnosti) ochrany osobních údajů a osvětlit obsah jednotlivých...

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec...

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již v květnu 2018, čímž dojde ke zrušení stávajících směrnic o ochraně osobních údajů i stávajícího zákona č. 101/2000 Sb.